Propoliz Mouth Spray 15 CC. (โพรโพลิซ เม้าท์ สเปรย์ ขนาด15 ซีซี) – propolizspray
Propoliz Mouth Spray 10 CC. (โพรโพลิซ เม้าท์ สเปรย์ ขนาด 10 ซีซี)
July 20, 2019
Propoliz Plus extherb ขนาด 15 CC. (โพรโพลิซ พลัส เอ็กเฮิร์บ ขนาด 15 ซีซี)
July 20, 2019

Propoliz Mouth Spray 15 CC. (โพรโพลิซ เม้าท์ สเปรย์ ขนาด15 ซีซี)

ผลิตภัณฑ์สเปรย์พ่นสำหรับช่องปากและลำคอ ทางเลือกใหม่จากธรรมชาติ ที่มีส่วนผสมของสารสกัดโพรโพลิสเข้มข้น (Propolis) ด้วยรสชาติหอมหวานของน้ำผึ้งและเย็นซ่าของเปปเปอร์มินท์ สเปียร์มินท์และเมนทอล ผสมผสานจนได้รสชาติกลมกล่อมลงตัว ฉีดนุ่ม ชุ่มคอ

 

 


 

โพรโพลิซ เม้าท์ สเปรย์ ปราศจากยาปฏิชีวนะ น้ำตาล แซคคาริน เมทิลซาลิไซเลตและสารกันเสีย สามารถพ่นสเปรย์ในช่องปากและลำคอ ครั้งละ 2-3 พัฟ ได้บ่อยตามที่ต้องการ