คำถาม - activ polar

คำถาม

1คนเป็นไทรอยด์สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) ได้หรือไม่?
สำหรับคนที่เป็นไทรอยด์ สามารถ Propoliz (โพรโพลิซ) และผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) ได้เลย
2คนท้องสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) ได้หรือไม่?
แนะนำให้ใช้เมื่อพ้นระยะครรภ์พ้น 3 เดือนแรกไปจึงจะสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) ได้ค่ะ ยกเว้นแต่คุณแม่ที่แพ้น้ำผึ้งหรือเกสรดอกไม้
3เด็กอายุเท่าไรถึงสามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) ได้?
แนะนำให้ใช้ในน้องที่อายุ 3 ปีขึ้นไป สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) ได้ค่ะ โดยน้องควรจะเคยอมยาหรือลูกอมโดยไม่ติดคอ
4ข้อระวังในการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis)
ข้อควรระวังการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) - หลีกเลี่ยงผู้ที่เคยมีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์จากรังผึ้ง
5ผู้ที่ให้นมบุตร สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) ได้หรือไม่?
ผู้ที่ให้นมบุตร สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz Mouth Spray (โพรโพลิซ เม้าท์ สเปรย์) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) ได้เลยค่ะ
6เหงือกอักเสบ เหงือกบวม สามรถใช้ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) ในการักษาได้หรือไม่?
สำหรับเหงือกอักเสบ เหงือกบวม สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) ได้ค่ะ ส่วนเม็ดอมแนะนำสำหรับอาการเจ็บคอ
7คำแนะนำการใช้งานผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis)
- แบบสเปรย์ (Mouth Spray) ใช้พ่น 2 ครั้ง วันละ 3-4 เวลา หรือบ่อยเท่าที่ต้องการ - แบบเม็ดอม อมครั้งละ 1 เม็ด วันละ 3-4 เวลา หรือบ่อยเท่าที่ต้องการ
8ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) สามารถรักษาอาการไอหรือช่วยลดได้หรือไม่
ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) แบบสเปรย์ช่วยลดอาการระคายคอได้ค่ะ เพราะมีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis ) และน้ำผึ้งจึงช่วยให้ชุ่มคอ ลดการระคายคอได้ดี แต่ถ้าไอมากๆควรใช้ผลิตภัณฑ์แก้ไอดีกว่า
9ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) มีสารตกค้าง เป็นอันตราย ต่อร่างกายในอนาคตหรือไม่
ผลิตภัณฑ์ของ Propoliz (โพรโพลิซ) ผ่านการทดสอบแล้วว่าปราศจากโลหะหนักและสารเคมีที่เป็นอันตรายค่ะ เพราะในPropoliz (โพรโพลิซ) มีส่วนประกอบของสารสกัดโพรโพลิส (Propolis) น้ำผึ้ง และสารกัดจากะรรมชาติอีกมากมาย ฉะนั้นจึงปลอยภัยจากสารเคมี