คำถาม

สำหรับคนที่เป็นไทรอยด์ สามารถใช้ผลิตภัณฑ์ของโพรโพลิซได้ทุกชนิด

สำหรับคนที่เป็น G6PD สามารถใช้ผลิตภัณฑ์โพรโพลิซได้ โดยแนะนำเป็น Propoliz Kid Mouth Spray

คุณแม่ตั้งครรภ์สามารถใช้ผลิตภัณฑ์โพรโพลิซได้ โดยแนะนำเมาท์สเปรย์ Propoliz Mouth Spray เมื่อระยะครรภ์พ้น 3 เดือนแรกหรือไตรมาสแรก และ น้ำยาบ้วนปาก Propoliz Dente Mouth Wash

คุณแม่ให้นมบุตรสามารถใช้ผลิตภัณฑ์โพรโพลิซได้ โดยแนะนำเป็นเมาท์สเปรย์ Propoliz Mouth Spray และน้ำยาบ้วนปาก Propoliz Dente Mouth Wash

สำหรับน้องที่อายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป แนะนำเป็นเมาท์สเปรย์สูตร Propoliz Kid Mouth Spray ซึ่งจะมีรสหวานนุ่ม เหมาะกับเด็กเล็ก

สำหรับน้องอายุตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป สามารถเลือกใช้ได้ทั้งสูตร Propoliz Kid Mouth Spray และ Propoliz Mouth Spray ซึ่งสูตร Propoliz Mouth Spray จะมีรสหวานเย็นจากเมนทอล สเปียร์มินท์ เปปเปอร์มินต์

สำหรับน้องอายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป สามารถเลือกใช้ได้ทั้งสเปรย์ที่แนะนำข้างต้น และสามารถเลือกใช้เป็นเม็ดอมสูตร Propoliz Lozenge Plus และ Propoliz Mixs Lozenge ได้

สำหรับน้องที่อายุ 12 ปีขึ้นไป สามารถเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของโพรโพลิซได้

หลีกเลี่ยงการใช้ในผู้ที่มีประวัติแพ้ผลิตภัณฑ์จากผึ้ง น้ำผึ้งหรือส่วนประกอบของรังผึ้ง (อุบัติการณ์แพ้ประมาณ < 0.001% ของประชากร) และส่วนประกอบที่เกี่ยวข้องในแต่ละสูตรผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจาก: เจาะลึกระบบสุขภาพ. Available from: www.hfocus.org/content/2020/10/20344

ผลิตภัณฑ์โพรโพลิซ ผ่านการตรวจสอบจากสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และสถาบันทดสอบที่ได้รับมาตรฐานสากล ว่าปราศจากเชื้อ โลหะหนักและยาฆ่าแมลงปนเปื้อน แตกต่างจากผลิตภัณฑ์ทั่วไปในท้องตลาดที่ไม่มีการทดสอบมาตรฐานนี้ จึงสามารถใช้ได้เป็นประจำ ปลอดภัย ไม่มีสารตกค้าง